Gedragscode

Gedragscode

Alle aanwezigen, sprekers, sponsors en vrijwilligers op ons evenement dienen akkoord te gaan met de volgende gedragscode. Organisatoren handhaven deze code gedurende het hele evenement. We verwachten medewerking van alle deelnemers om te helpen zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen.

 

HULP NODIG?

U vindt onze contactgegevens in de e-mails die we hebben verzonden.

 

DE KORTE VERSIE

Ons evenement is gericht op het bieden van een intimidatievrije evenementervaring voor iedereen, ongeacht geslacht, genderidentiteit en -expressie, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie (of het ontbreken daarvan) of technologie keuzes. We tolereren geen enkele vorm van intimidatie van deelnemers aan evenementen. Seksueel taalgebruik en beeldmateriaal zijn niet gepast, inclusief lezingen, workshops, feesten, Twitter en andere online media. Deelnemers die deze regels overtreden, kunnen worden bestraft of van het evenement worden verwijderd.

 

DE LANGERE VERSIE

Intimidatie omvat kwetsende verbale opmerkingen met betrekking tot geslacht, genderidentiteit en -expressie, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, fysieke verschijning, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie, technologische keuzes, seksuele beelden in openbare ruimtes, opzettelijke intimidatie, stalking, volgen, lastigvallen fotografie of opname, aanhoudende verstoring van gesprekken of andere evenementen, ongepast fysiek contact en ongewenste seksuele aandacht.

Van deelnemers die wordt gevraagd om te stoppen met intimiderend gedrag, wordt verwacht dat ze onmiddellijk gehoor geven.

 

ONZE NORMEN

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan een positieve omgeving voor onze gemeenschap zijn:

  • Empathie en vriendelijkheid tonen tegenover andere mensen
  • Respect hebben voor verschillende meningen, standpunten en ervaringen
  • Constructieve feedback geven en accepteren
  • Verantwoordelijkheid aanvaarden en excuses aanbieden aan degenen die door onze fouten zijn getroffen, en leren van de ervaring
  • Focussen op wat het beste is, niet alleen voor ons als individuen, maar voor de hele gemeenschap

 

Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag zijn:

  • Het gebruik van geseksualiseerde taal of beelden, en seksuele aandacht of avances van welke aard dan ook
  • Trollen, beledigende of denigrerende opmerkingen en persoonlijke of politieke aanvallen
  • Publieke of private intimidatie
  • Het publiceren van privégegevens van anderen, zoals een fysiek of e-mailadres, zonder hun uitdrukkelijke toestemming
  • Ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd in een professionele omgeving

Ook partners vallen onder het anti-intimidatiebeleid. In het bijzonder mogen partners geen geseksualiseerde afbeeldingen, activiteiten of ander materiaal gebruiken.

 

DOMEIN

Deze gedragscode is van toepassing binnen alle community ruimten en is ook van toepassing wanneer een persoon de community officieel vertegenwoordigt in openbare ruimten. Voorbeelden van het vertegenwoordigen van onze community zijn het gebruik van een officieel e-mailadres, het posten via een officieel social media-account of het optreden als een aangewezen vertegenwoordiger bij een online of offline evenement.

 

HANDHAVING

Gevallen van beledigend, intimiderend of anderszins onaanvaardbaar gedrag kunnen worden gemeld aan de organisatoren van het event die verantwoordelijk zijn voor de handhaving. Alle klachten worden snel en eerlijk beoordeeld en onderzocht door onafhankelijke personen.

 

HANDHAVINGSRICHTLIJNEN

Leiders van digitale conferenties zullen deze Richtlijnen volgen bij het bepalen van de gevolgen voor elke actie die volgens hen in strijd is met deze Gedragscode:

 

1. CORRECTIE

Event / community impact: Gebruik van ongepast taalgebruik of ander gedrag dat als onprofessioneel of onwelkom wordt beschouwd in de gemeenschap en/of tijdens de conferentie.

Gevolg: een persoonlijke, schriftelijke waarschuwing van conferentieleiders, die duidelijkheid verschaft over de aard van de overtreding en uitleg waarom het gedrag ongepast was. Er kan om een openbare verontschuldiging worden verzocht.

 

2. WAARSCHUWING

Event / community impact: Een overtreding door een enkel incident of een reeks acties.

Gevolg: Een waarschuwing met consequenties voor aanhoudend gedrag. Gedurende een bepaalde periode geen interactie met de betrokken personen, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de Gedragscode handhaven. Dit omvat het vermijden van interacties in gemeenschappelijke ruimten en externe kanalen zoals sociale media. Het schenden van deze voorwaarden kan leiden tot een tijdelijke of permanente ban.

 

3. TIJDELIJK VERBOD

Event / community impact: een ernstige schending van gemeenschapsnormen, inclusief aanhoudend ongepast gedrag.

Gevolg: een tijdelijk verbod op elke vorm van interactie of openbare communicatie met de gemeenschap voor een bepaalde periode. Gedurende deze periode is geen openbare of privé-interactie met de betrokken personen toegestaan, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de Gedragscode handhaven. Het schenden van deze voorwaarden kan leiden tot een permanente ban.


4. PERMANENT VERBOD

Event / community impact: Het aantonen van een patroon van schending van gemeenschapsnormen, inclusief aanhoudend ongepast gedrag, intimidatie van een individu, of agressie jegens of minachting voor klassen van individuen.

Gevolg: een permanent verbod op elke vorm van openbare interactie binnen de conferentie of gemeenschap.


WIJ VERWACHTEN VAN DEELNEMERS DAT ZE DEZE REGELS VOLGEN OP HET EVENT EN SOCIALE EVENEMENTEN.